Psykolog

Det er muligt at få en henvisning til psykolog hvis man opfylder visse krav.
Depression, angst, pårørende ved dødsfald og flere andre årsager.

Vi kan ikke henvise til psykolog uden at have set og talt grundigt med jer. Dette kan ikke klares over telefonen eller mail.

Der er en egenbetaling hos psykologen på ca. kr. 400,- første gang og kr. 330,- efterfølgende gange.

Såfremt man ønsker at benytte en sundhedsforsikring til psykolog, bedes man først kontakte forsikringen og høre, hvad de kræver.