Kørekort

Kørekort

1. juli 2017 indtrådte der nye regler om fornyelse af kørekort. Du skal gå på borgerservice og får det fornyet. De vil herefter anviser dig, såfremt det skal fornyes hos lægen.

Nyerhvervelse af kørekort kræver fortsat lægeattest.

Attesten koster 550 kr. og afregnes inden konsultationen.

 

Husk at medbringe evt. kontaktlinser eller briller.

 

Se Institut for rationel farmakoterapi vejledning om trafikfarlig medicin