Kørekort

1. juli 2017 indtrådte der nye regler om fornyelse af kørekort. Du skal gå på borgerservice og få det fornyet. De vil herefter anviser dig, såfremt det skal fornyes hos lægen.

Nyerhvervelse af kørekort kræver fortsat lægeattest.

Attesten koster 550 kr.

Husk at medbringe evt. kontaktlinser eller briller.